OPDRACHT 7: LL Inleveren reflectieverslag ‘Zelfvertrouwen’

Je levert na de module ‘Zelfvertrouwen’ een reflectieverslag in over het doorlopen van het thema uit Liefdevol Leven.

Dit verslag (1A4) groot en kent de volgende inhoud:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Titel thema
 • Antwoord op de vragen:
  • Welke inzichten heb je gekregen tijdens het volgen van de module in dit thema?
  • Wat was voor jou de meest waardevolle oefening of opdracht?
  • Beschrijf je ervaring van deze oefening of opdracht
  • Welke mogelijkheden of kansen zie je voor je?
  • Wat neem je mee naar jouw dagelijkse leven?