OPDRACHT 5: SBO Inleveren eigen stress- ontspan en slaapadvies

Gedurende de opleiding Holistisch Coachen Online ga je de lesstof, tests en meetinstrumenten bij jezelf uitproberen, onderzoeken en analyseren. Daarmee maak je de lesstof, de theorie én de verschillende technieken eigen. Vervolgens schrijf je een Eigen Stress-, Ontspan- & Slaapadvies.

De gegevens voor je Eigen Stress-, Ontspan- & Slaapadvies verzamel je vanaf module 10 bij de lessen van het onderdeel SBO. Daarvoor kan je het ‘Instrumenten- en tabellenboek Stress-, Ontspan- & Slaapadvies’ gebruiken dat je bij deze module document aantreft.
Zorg ervoor dat je tijdens de opleiding alle ingevulde formulieren en uitkomsten van de technieken, metingen, analyses en conclusies tot je beschikking hebt en kunt aanvullen.

Je gebruikt de verzamelde informatie om een analyse te maken op het gebied van stress, ontspanning en slaap, zodat je vervolgens een advies met verbeterstappen kunt opstellen, gerelateerd aan jouw hulpvraag.

Na module 16 schrijf je het Eigen Stress-, Ontspan- & Slaapadvies dat je inlevert in de Online Academie. De docent geeft een beoordeling over dit advies en indien dit niet voldoende is, krijg je hierop feedback om aanpassingen te maken. Een positief beoordeeld Eigen Stress-, Ontspan- & Slaapadvies is één van de Exameneisen van jouw opleiding.

Het Eigen Slaap-, Ontspan- en Slaapadvies kent de volgende inhoud:

  • Je naam
  • Inhoudsopgave van het advies
  • Maximaal 5 pagina’s (zonder bijlagen)
  • Instrumenten en tabellen mogen in de tekst gebruikt worden om de tekst te ondersteunen (géén aparte bijlagen)
  • In de ‘je-vorm’ geschreven, alsof je het voor iemand anders schrijft
  • Je hebt voor jezelf een hulpvraag geformuleerd en uitgewerkt op één onderwerp
  • Je hebt alle tests die in de opleiding aan de orde komen ingevuld. Vervolgens analyseer je de uitkomsten in het licht van de hulpvraag die je voor jezelf hebt opgesteld.
  • Je stelt een advies op, gebaseerd op de conclusies uit de analyse en gerelateerd aan de hulpvraag op het gebied van stress, ontspanning en slaap
  • Je formuleert verbeterstappen, gebaseerd op het advies.